Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Vody LIPŇOVÉ

Orava č.1
 
Číslo revíru:3 - 2710 - 6 - 1
Charakter:Lososový - lipňový, lovný
Popis revíru:Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po ústie Raciborského potoka pod obcou
                  Oravský Podzámok.Rybársky revír má stanovený IV. stupeň ochrany.
 
Doba lovu:                           podľa §11 Zákona č. 139/2002 Z.z. zákaz lovu všetkých druhov rýb od 1. januára do 31. maja.
Denný čas lovu:                 podľa §12 Vyhlášky č.185/2006
Zakázané spôsoby lovu:   podľa §13,§15 a §17 Zákona č 139/2002 Z.z.
Lov na prívlač:                     povolený od 1.novembra do 31.decembra pre držiteľov povolenia na lov hlavátky
Dochádzka k vode a úlovky: podľa §14 Vyhlášky č. 185/2006
 
OBMEDZENIE :        NERESISKÁ RÝB – chovný úsek  
                                    Od lavičky pre peších v Dolnom Kubíne pri futbalovom ihrisku s umelou trávou po železničný most v Dolnom Kubíne                                           vrátane spodného toku Jasenovského potoka  od ústia do Oravy po kaskádu pri Florinovom dome.
                                   Na uvedenom úseku Oravy a časti Jasenovského potoka je ZÁKAZ  LOVU  PO  CELÝ  ROK. 
Lovné miery rýb:
Pstruh potočný 30cm
Pstruh dúhový 27 cm
Sivoň 30 cm

Jalec hlavatý

Lipeň

30 cm

40 cm

ostatné podľa §13 Vyhlášky č. 185/2006
 
  
                       
 
TOPlist