Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Výbor‚ zasadania‚ kontakt

 
Zoznam členov výboru
MO SRZ, Obrancov mieru 1781/1, 026 01 Dolný Kubín 
číslo účtu: 54010802/0900 SLSP
 
Meno a Priezvisko Funkcia Kontakt
Mgr. Jozef Púčik predseda 0911 803 640
Mgr. Leonard Vajdulák podpredseda a vedúci odboru kultúry a informácii              0905 940 348 
Ing. Miroslav Kosmel tajomník 0905 461 043
Mgr. Anton Šumský hlavný hospodár 0905 666 897       
Bc. Jozef Macík vedúci odboru práce s mládežou 0905 567 696
Ing. Peter Bjel účtovník 0910 214 500
Tibor Ferjančík vedúci odboru tečúcich vôd 0904 288 083
Miroslav Žúbor vedúci odboru športovej činnosti 0905 938 044
Martin Hubinák
vedúci odboru čistoty vôd 0918 378 229
Ing. Milada Dutková   pokladník 0905 892 757
 
Meno a Priezvisko Funkcia Kontakt
Miroslav Gregáň st. predseda KK                                                                                     0949 812 256
RNDr. Marián Sabo člen KK 0948 031 445
Roman Prílepok člen KK. 0907 816 695
 

TOPlist