Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Úvod

 
 
 
Predaj rybárskych lístkov,  CELOROČNE ! 
Tel. kontakt 0904 288 083
 

OZNAM

 

Vážení členovia MO SRZ,

v roku 2022 sa uskutočnia voľby do výboru MO SRZ a Kontrolnej komisie.

Záujemcovia o prácu v týchto orgánoch, ktorí chcú kandidovať vo voľbách, nech sa prihlásia mailom na adrese:

mosrzkubin@gmail.com alebo SMS správou na č.t. 0905 940 348 v tvare:

Voľby 2022, meno a priezvisko, e mailova adresa.

Termín: do 30. novembra 2021

Všetci záujemcovia budú pozvaní na pohovor.

Funkcie vo výbor MO SRZ:

Predseda

Tajomník

Podpredseda

Hospodár

Účtovník

Pokladník

Vedúci brigádnickej činnosti

Vedúci športovej činnosti

Vedúci odboru čistoty vôd

Vedúci práce s mládežou

 

Kontrolna komisia:

Predseda

2 členovia

 

 Záujemcom odporúčame preštudovať priložený Organizačný poriadok SRZ (https://www.srzrada.sk/wp-content/uploads/2020/04/3.-Organiza%C4%8Dn%C3%BD-poriadok-SRZ.pdf)

 

 

Výbor MO SRZ

 
 
Vitajte na internetovej stránke Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Dolný Kubín.
 
  Stránka slúži k informovaniu nielen členov našej organizácie, ale i širokej verejnosti o činnosti   v našej organizácii. Na stránke sa nachádzajú aktuálne informácie o vydávaní povolení na rybolov, uskutočňovaní rybárskych pretekov, brigádach ako aj galéria úlovkov, rybársky poriadok, zákony a vyhlášky o rybárstve, evidencie úlovkov, prehľad revírov a kontakt na našu organizáciu. Samozrejme nechýbajú webové odkazy na ďalšie organizácie Slovenského rybárskeho zväzu.
  Veríme že Vás naša stránka zaujme svojim obsahom a bude zdrojom informácii pre každého rybára.
 
MO SRZ Dolný Kubín
 
 

Výzva: Prosíme členov Rybárskeho zväzu a milovníkov prírody o zaslanie zaujímavých príspevkov a  fotografií na adresu mosrzkubin@gmail.com. Vyhradzujeme si právo uverejniť /s korektúrou/ alebo neuverejniť článok.