Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Dokumenty MO SRZ

 
 
RIEŠILI SME PLAŠENIE KORMORÁNOV.
 
                  V pondelok 14.februára 2011 sa na podnet riaditeľa S-CHKO Horná Orava Ing. Róberta Trnku v priestoroch rybárskeho domu uskutočnilo pracovné stretnutie ktorého hlavnou témou bol spôsob plašenia kormoránov v revíroch našej MO SRZ. Okrem Ing. Trnku sa stretnutia ďalej zúčastnili Ing. Ján Murín- zoológ S-CHKO, Richard Štencl- ichtyológ pre stredoslovenskú oblasť, Rada SRZ Žilina a členovia predsedníctva našej MO SRZ.
Po hodinovom rokovaní boli dohodnuté podmienky plašenia kormoránov t.j. inštalácia plašiacich zariadení, ich technické prevedenie a označenie v teréne.
Spoločné stretnutie prebehlo v priateľskej atmosfére a ponúklo možnosti ďalšej odbornej spolupráce do budúcnosti.
 
                                                                          V MO SRZ                   
 

Nelegálne plašenie kormoránov

     Dňa 9.februára 2011 bola naša MO SRZ upozornená Štátnou ochranou prírody na nepovolený spôsob plašenia kormoránov. Po vzájomnom dohovore sa preto dňa 14.februára 2011 uskutoční pracovné stretnutie zástupcov ŠOP SR a Rady SRZ Žilina na pôde našej MOSRZ k predmetnej sťažnosti."

 

 

 

 
 
 
 
 
 
TOPlist