Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Zarybňovanie

FOTO POD PLÁNOM 

 Zázrivka bohatšia

 

Od dnes ( 07.09.2018 ) je Zázrivka bohatšia o celkom 10 000 ks pstruha potočného o priemernej dĺžke 8 cm ... 
Zázrivka je potok, pstruhový revír, obhospodarovaný MO SRZ Dolný Kubín .
Tak dúfajme, že sa malým pstruhom bude v " našom " potoku páčiť a budú pekne rásť , aby mohli vo svojej pohlavnej dospelosti zanechať svoje potomstvo...

Násada prebehla pod dohľadom rybárskych hospodárov a preto veľká vďaka za pomoc a ochotu patrí : 
Anton Sumsky, Miroslav Žúbor , Tibor Ferjančík , Fero Ferjancik a Marek Mäsiar

Petrov zdar ! 

 

30.4 Kapor K2 a K3

Or. Istebné 3-2620-1-1..................K2-1400 kg

                                      ..................K3-1650 kg

Or.Istebné CHAP 3-2621-1-4..............K2- 50 kg

                                                 .............K3-200 kg

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1.............K2-400 kg

TOPlist