Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Zarybňovanie

FOTO POD PLÁNOM 

Násada Amura

Dnes ( 07.11.2018 ) sa do Párnických jazier nasadil Amur kategórie Ab 1 - jednoročný, celkom 300 kg.
Ďakujeme všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu ...

 

Násada  Kapor K2

Dňa 31.10.2018 sa do Párnických jazier, konkrétne do revíru 3-4170-1 , nasadil Kapor kategórie K2 , celkom 1000 kg ... Násada bola rozdelená do všetkých vodných plôch pod revírnym číslom 3-4170-1 ...

Násada  Kapor K3

Dňa 19.10.2018 bol do Párnických jazier nasadený Kapor, kategórie K3 .
Násada bola rozdelená do revíru 3-2620-1 aj do revíru 3-4170-1...

Násada  Kapor K1

Dnes ( 06.10.2018 ) sa do Párnických jazier nasadil Kapor, kategórie K1, celkom 700 kg .

Násada bola rozdelená do revíru 3-4170-1 aj do revíru 3-2620-1, pomerom 1:1.

 

Násada Zubáča

Od dnes ( 04.10.2018 ) sú naše Párnické jazerá bohatšie o celkom 2500 kusov Zubáča Veľkoústeho. 
Násada Zubáča sa rozdelila do všetkých troch revírov.

 Zázrivka bohatšia

 

Od dnes ( 07.09.2018 ) je Zázrivka bohatšia o celkom 10 000 ks pstruha potočného o priemernej dĺžke 8 cm ... 
Zázrivka je potok, pstruhový revír, obhospodarovaný MO SRZ Dolný Kubín .
Tak dúfajme, že sa malým pstruhom bude v " našom " potoku páčiť a budú pekne rásť , aby mohli vo svojej pohlavnej dospelosti zanechať svoje potomstvo...

Násada prebehla pod dohľadom rybárskych hospodárov a preto veľká vďaka za pomoc a ochotu patrí : 
Anton Sumsky, Miroslav Žúbor , Tibor Ferjančík , Fero Ferjancik a Marek Mäsiar

Petrov zdar ! 

 

30.4 Kapor K2 a K3

Or. Istebné 3-2620-1-1..................K2-1400 kg

                                      ..................K3-1650 kg

Or.Istebné CHAP 3-2621-1-4..............K2- 50 kg

                                                 .............K3-200 kg

Štrkovisko Párnica 3-4170-1-1.............K2-400 kg

TOPlist