Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Brigády

    Plán brigád úplne dole 

                         Brigáda – Párnické jazerá

Dňa 8.9.2018 ( sobota ) sa konala predposledná oficiálna brigáda na Párnických jazerách, konkrétne na revíroch 3-4170-1 a 3-2621-1 CHaP, ktorej sa zúčastnilo celkom 18 brigádnikov.
Účelom brigády bola úprava prístupových miest na vysádzanie rýb, kosenie lovných miest, presvetľovanie prístupových ciest, zber odpadu, výpomoc pri výstavbe výhliadkového móla a taktiež sondovanie dna, zisťovanie hĺbky, vyhľadávanie štrkových lavíc na dne a zisťovanie prítomnosti mikroorganizmov vo vode celkovo, na jazerách č. 7 a na jazere Chyť a pusť.
Za pomoci štyroch krovinorezov a dvoch motorových píl sme za 5 brigádnických hodín stihli upraviť lovné miesta na viac ako polovici revíru 3-4170-1 .
Hneď ráno som si ja, ako vedúci brigády, rozdelil brigádnikov do viacerích skupín. Dvoch mladších chlapcov som poveril zberom odpadu po celom revíri 3-4170-1, chlapi s krovinorezmi nám pokosili lovné miesta, chlapi s motorovými pílami odpratávali hrubé ovisnuté konáre zasahujúce ponad cestu, ostatní s mačetami sekali vŕbové konáriky popri ceste a dvaja chlapi pomáhali pri výstavbe výhliadkového móla.
Ja s dvoma brigádnikmi som sa pustil do už konečne rozbehnutého projektu, ktorý sa týka likvidácie bahnitého sedimentu na dne jazier, zničenie a elimináciu rastu vodného rastlinstva, zníženie priehľadnosti vody, a taktiež zvýšenie tvorby fytoplanktónu a zooplanktónu.
Z člna sme si najprv „zmapovali“ jazero č. 7 . Potreboval som zistiť najprv tie úplne základné informácie, čo sú napríklad hĺbka na rôznych miestach jazier, výskyt štrkovej lavice, množstvo usadenín na dne jazera ( hĺbka bahna v centimetroch + aké bahno sa usadzuje na dne ), ďalej aký druh vodného rastlinstva sa nám nachádza v jazerách a v neposlednom rade úživnosť jazier.
Začali sme najprv asi s tou najľahšou úlohou, a to je meranie hĺbky jazera. Hĺbku jazera ( č. 7 ), sme zmerali na 16-tich rôznych miestach. Najhlbšiu vodu sme namerali 210 centimetrov a to na troch odmerných miestach. Na ostatných odmerných miestach sa hĺbka vody pohybovala od 100 do 180 centimetrov, priemer zmeraných hĺbok na jazere č. 7 sme vyrátali na 167 centimetrov. Na revíri CHaP v spodnej strednej časti jazera, je to dosť kritické, čo sa týka vodného rastlinstva a nánosu bahna. NA revíri CHaP sme hĺbku vody merali na zhruba ôsmich miestach. Hĺbka vody nepresahuje nad 150 cm a vodné rastlinstvo úplne znemožňuje prienik svetla. Jediné, čo ma mrzí, že sme nemali k dispozícii oximeter. Zaujímalo by ma množstvo kyslíka rozpusteného vo vode.
 A pri takomto priemere hĺbky vody zohráva dosť zaujímavú úlohu aj cirkulácia vody v jazere. Mám na mysli letnú stagnáciu. Keďže sa nám „naše“ jazerá nedajú vypustiť, sú pre to dlhodobo stabilizované ( homeostáza ), a to platí aj o ich biocenózach. Pre ich biológiu je veľmi významný pomer objemov epilimnionu a hypolimnionu. ( epilimnion – najvrchnejšia vrstva vody v jazere...  hypolimnion – najspodnejšia vrstva vody, pri dne ). Ak prevažuje hypolimnion, jazero je oligotrofné, ak prevažuje epilimnion, jazero je eutrofné.

V oligotrofných jazerách je po celý rok dostatok kyslíku od hladiny až ku dnu. Charakteristické pre oligotrofné jazerá je prítomnosť lariev pakomárov v dne jazera a taktiež mnoho zástupcov tvoriaceho viacdruhového planktónu – studenomilný planktón. Fytoplanktón, ktorý sa v lete rozmnoží, sa neudrží v epilimnione a teda začne klesať na dno. Taktiež uhynutý zooplanktón klesá na dno a to láka ryby klesať na dno. Veľký objem hypolimnionu má pri tom dostatočnú zásobu kyslíku k ich rozkladu, a preto jeho množstvo, v období letnej a zimnej stratifikácie, klesá pomaličky. Ak by sme dokázali udržať jazero v oligotrofnom stave, umožníme výskyt typicky jazerných druhov zooplanktónu a fytoplanktónu, ako napríklad Dafnie, cyklopy, vznášivky, plazivky, vírniky , tubifexy a podobne. Proste krásne potravinové zastúpenie pre ryby, dosiahnuté prírodou samou.

V eutrofných jazerách je charakteristická prítomnosť lariev pakomárov, tubifexy a podobne, celkovo je však zastúpenie bentosu totálne mizerné percento. Postupným zanášaním sa hĺbka jazera zmenší natoľko, že zmizne biocenóza, zmizne fytoplanktón aj zooplanktón, celú plochu jazier pohltí vodná vegetácia a jazero sa pomaly premení na močarisko.

A to je presne náš prípad ! Jazerá sa zanášajú bahnom, mizne prirodzená potrava a vodné rastlinstvo je takmer na 80 % vodnej plochy. Čiže eutrofné jazerá.
Dno jazera je samozrejme pod nánosom bahna. Aj to sme zisťovali o aké bahno sa jedná. Je celkom zaujímavé, že bahno na tomto jazere je rôzne.
 Je tam mäkké a tvrdé bahno.
Hĺbka vody = 2,10 m : dno bahnité – mäkké bahno, čierne zapáchavé, neúživné
Hĺbka vody = 1,60 m : dno bahnité – tvrdé bahno, drží si svoje skupenstvo, čierne zapáchavé, neúživné.
Predpokladaná vrstva usadeného bahnitého sedimentu na jazere č. 7 je od 40 do 80 cm, dosť záležalo na tom, v akej vzdialenosti od štrkovej lavice sme bahno merali.
Na revirí CHaP v strednej časti úseku, sme namerali viac ako 100 cm nánosu bahna ! ( pridávam foto )
Viac o zložení bahna a množstva nánosu vám ale zatiaľ neviem povedať, to už necháme v rukách znalca, ktorý bude kľúčovým konateľom na likvidáciu bahnitého sedimentu a zníženie detritu.

Postupovali sme ďalej a štrkové dno sme našli na siedmych miestach, ale len v malých rozmeroch, z toho v štyroch náleziskách len v tesnej blízkosti krajov jazera č. 7.

Zisťovanie druhu vodného rastlinstva :

Jednoznačne nám revír 3-4170-1 pohlcujú viaceré druhy vodného rastlinstva , no najvyššie percento výskytu vodných rastlín majú práve tieto tri druhy : Kanadský mor vodný, Stolístok klasnatý a Rožkatec ponorený.

Kanadský mor vodný – je vytrvalá ponorená vodná rastlina s krehkou, veľmi husto listnatou stonkou, často krát veľmi bohato vetvenou. Vo väčšom výskyte sa prejavuje nadmerným odčerpávaním živín a obmedzuje rozvoj prirodzenej rybej potravy, ochudobňuje vodu o kyslík.

Stolístok klasnatý - je vytrvalá ponorená vodná rastlina s jednoduchými stonkami, listy sú jemné, táto rastlina je vhodná ako podklad na výter rýb, okysličuje vodu, POZOR – príliž husté porasty tohto druhu majú pre ryby nepriaznivé účinky.

Rožkatec ponorený - vytrvalá ponorená vodná rastlina s rozvetvenou článkovanou stonkou, okysličuje vodu a je vhodný na trenie rýb, POZOR – príliž husté porasty tohto druhu majú pre ryby nepriaznivé účinky.
 
Projekt, ktorý je výborom schválený, sa bude týkať aplikácie baktérií a enzýmov, ktoré dokážu odbúrať organické časti nánosu bahna, zníženie detritu ale aj mnoho ďalších veľmi ťažko riešiteľných problémov.
Napríklad :
nárast obsahu planktónu, probiotický účinok pre ryby, likvidácia vodného rastlinstva, zlepšenie kyslíkových pomerov vo vodnom ekosystéme a podobne...
O tomto projekte vás ale určite budem ešte informovať ďalšími článkami a fotografiami, ale až v budúcom roku. Musím na to ešte absolvovať školenie.
Taktiež mám do budúceho roka v pláne podrobnejšie sa povenovať úživnosti jazier za pomoci planktónovej sieťky a priehľadnosti vody za pomoci sečiho dosky. Do každého môjho projektu, alebo aktivity určite rád privítam každú pomocnú ruku a samozrejme aj názor.

Na záver, ďakujem všetkým brigádnikom za pomoc a ochotu, menovite :

Ján Romančík ml. – námorník ľavé krídlo
Ladislav Tomečko + syn
Jozef Kalanka
Jozef Kalanka ml. – zber odpadu
Martin Kalanka – zber odpadu
Jozef Jendríšek
Marián Kurnota + synovec
Ján Macík
Tomáš Záhumenský – námorník pravé krídlo
Milan Užek
Marko Nemček
Dušan Pakši
Dušan Chylka
Michal Babnič
Roman Prílepok
Tibor Ferjančík – vedúci brigády

Dňa 22.9.2018 sa bude konať posledná oficiálna brigáda na zber odpadu v obidvoch revíroch. Kto si ešte nesplnil brigádnicku povinnosť , tak ešte má poslednú možnosť to napraviť.

Petrov zdar !

S pozdravom Tibor Ferjančík
Vedúci odboru tečúcich vôd
Hospodár  revíru  3-4170-1

Autor článku : Tibor Ferjančík
Autor foto : Tibor Ferjančík


 

 

Jelšava brigáda

Dňa 26.5.2018 sa konala ôsma oficiálna brigáda na rybárskom chovnom potoku, ktorý je obhospodarovaný MO SRZ Dolný Kubín,  konkrétne Jelšavský potok.

Brigády sa zúčastnilo 6 chlapov, jeden člen KMR a jedno dievča ( nečlen ), celkom 8 brigádnikov.

Charakterom brigády bolo odstránenie naplavenín v meandroch potoka, údržbárske práce na starovybudovaných prahoch, odrazenie prúdu potoka do pôvodného koryta a v neposlednom rade presvetlenie prístupových ciest ku potoku, ktoré slúžia pre zarybňovanie pstruhom potočným. 

Zraz brigádnikov bol o 07:00 hod. ráno pri Jelšavskej lavici pre peších.

A hneď odtiaľ sme začali aj pracovať. Za pomoci náradia, ktoré si brigádnici doniesli, sme dokázali vyčistiť a sprietočniť poriadny kus potoku. Skončili sme až vysoko nad záhradkárskou oblasťou. Odpadu sme nazbierali len minimálne množstvo, čo má celkom potešilo.

 

Pri údržbárskych prácach na starovybudovaných prahoch, nás hriala pri srdci prítomnosť pstruhov potočných, ktoré sa nachádzajú v každej kaskáde, teda v každej vytvorenej jamke pod ňou. Malé pstruhy ( do 13 cm ) boli prirodzene plaché a v dobrej kondícii. Akonáhle zbadali prudší pohyb, ihneď sa schovali pod korene alebo medzi špáry skál. To len potvrdzuje, že minuloročne nasadené pstruhy potočné ( cca 5-6 cm ) majú v tomto chovnom potoku dostatok potravy a ešte stále im vyhovuje ako teplota vody, tak aj prietok vody ( zatiaľ ). Týmto chcem trošku naznačiť, aké je budovanie prahov na potokoch pre zadržiavanie vody potrebné, významné a vyzdvihnúť aktivitu pre brigádnikov na budovanie prahov, samozrejme pod dozorom rybárskych hospodárov, aby bolo všetko v zákonom predpísanej norme.

Ako vedúci brigády som s dnešnou odrobenou prácou spokojný. 

 

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením dnešnej brigády, menovite : 

 

Tibor Ferjančík - vedúci brigády

Cyril Sárený

Rastislav Hynšt

Miroslav Sagan

Sagan ml.

Igor Kaliský 

Peter Jurík + priateľka 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083 

 

S pozdravom Tibor Ferjančík

Vedúci odboru tečúcich vôd

Brigáda na Pucovskom potoku

 

     Dňa 19.05.2018 sa konala siedma oficiálna brigáda na Pucovskom potoku. 

Brigády sa zúčastnilo celkom 8 ľudí, z toho dvaja účastníci brigády, ZDÔRAZŇUJEM, boli nečlenovia a dokonca to boli chlapi až z Bratislavy. Brigády sa zúčastnili z vlastnej iniciatívy, že chcú trošku pomôcť našej prírode, konkrétne zberom odpadu okolo koryta potoku. O konaní brigády sa dozvedeli od miestnych rybárov.

Hneď ráno sme sa rozdelili na dve skupinky. Prvá skupina išla od koniarne v Medzibrodí hore potokom a druhá skupina išla od koniarne smerom nadol.

Cieľom brigády bolo odstránenie naplavenín v meandroch potoku ( polámaných stromov a konárov,  odstránenie odpadu - PET fľaše, igelity, pneumatiky z áut a podobne ), ďalej údržbárske práce na starovybudovaných prahoch, a v neposlednom rade odrazenie prúdu potoku do pôvodného koryta.

Brigádnici boli na brigádu vzorne pripravení. Ako náradie si doniesli mačety, ručné pílky, motorové píly, sekery, záhradné nožnice a kosáky. Za pomoci tohto náradia sme dnes dokázali vyčistiť poriadny kus potoku. Ako vedúci brigády som s dnešnou odrobenou prácou spokojný. Na naše šťastie nám hralo do karát aj počasie a prácu, ktorá dnes na potoku na nás čakala, sme odrobili v priateľskej atmosfére a s chuťou urobiť čokoľvek pozitívne pre zveľadenie tohto potoku.

 

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením dnešnej brigády, menovite : 

 

Tibor Ferjančík - vedúci brigády

Jan Romančík ml.

Štefan Krížo

Peter Kubas 

Dušan Hurák 

Peter Jurgoš

Štefan Špánik - nečlen

Roman Maník - nečlen 

 

Teším sa na vašu spoluprácu aj na ďalších oficiálnych brigádach, kde sa môžme spolu stretnúť a spoločne zveľaďovať naše krásne revíry.  A to už aj napríklad na budúci týždeň - Jelšavský potok . 

Brigáda začína o 07:00 hod. 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. číslo 0904 288 083 

 

S pozdravom Tibor Ferjančík 

Vedúci odboru tečúcich vôd 

 

Tretia brigáda na Párnických jazerách 

                      Dňa 28.4.2018 sa konala tretia oficiálna brigáda na Párnických jazerách, konkrétne na revíri Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .

Brigády sa zúčastnilo celkom 34 členov. Opäť silná účasť na brigáde za ktorú veľmi pekne ďakujem !

 

Hneď ráno som rozdelil účastníkov brigády na tri skupiny a jedného brigádnika som si vymedzil na "dozber" odpadu. 

Prvá skupina brigádnikov ostala na jazere č. 8, druhá skupina sa presunula na jazere č. 2 a tretia skupina sa taktiež presunula a pracovala na jazere č. 1. 

 

Na dnešnej brigáde sme čistili a pripravovali štandy na Detské preteky - plávaná, ktoré sa konajú 1.5.2018, a na preteky dvojíc- dospelých,  ktoré sa konajú 8.5.2018 .

Štandy sme za pomoci piatich krovinorezov poriadne vykosili od vysokej a divorastúcej trávy, taktiež s kosením pomohli aj dvaja členovia s ručnými kosami. Ostatní brigádnici si ako pomôcku doniesli mačety, pílky, sekery a záhradné nožnice. Týmto náradím sme presvetľovali prístupové cesty, rozširovali štandy, a zastrihávali konáre vŕby, ktoré zasahovali do lovných miest. 

 

Vymedzeného brigádnika na "dozber" odpadu som poslal čistiť miesta od jazera č. 8 až 1 . Aj napriek oficiálnej brigáde na zber odpadu, ktorá sa konala 14.4.2018, sa dnes ešte vyzbierali ďalšie tri 120 - litrové vrecia odpadu.

 

V mene všetkých detí, ktoré sa zúčastnia pretekov ale aj v mene všetkých dospelých členov, sa chcem za dnešok veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády, ktorí nám luxusne vykosili lovné miesta. Aj vďaka vám sa na pretekoch budú lepšie cítiť tak ako deti tak aj dospelí rybári.

 Naozaj sme dnes odviedli veľký kus dobrej a kvalitne vykonanej práce. Pretože kvalita každej jednej brigády, stojí na základoch účasti členov. Na zbere odpadu sa zúčastnilo celkom 38 členov , dnes sa zúčastnilo celkom 34 členov.

Pevne verím, že vyšší počet brigádnikov pocítite aj vy ostatní, a to vo forme nielen príjemnejšieho relaxu na rybách, ale aj vo viditeľnej zmene charakteru a účelu brigád.

Niektoré mená brigádnikov sa už začínajú v pracovných záznamoch brigád opakovať, naozaj klobúk dole.

 Žeby malý krok vpred z hľadiska záujmu o zveľaďovanie našich krásnych revírov??? Uvidíme ... :-) 

 

Teším sa na vašu spoluprácu na ďalších oficiálnych brigádach.

 

DNEŠNÝ ÚČASTNÍCI BRIGÁDY : 

Tibor Ferjančík - vedúci brigády

Pavol Kubačka + priateľka

Michal Duraj ml. + priateľka

Michal Trstenský + kamarát

Patrik Macko

Maroš Mikuš ml.

Maroš Mikuš st.

Matúš Kopilec 

 Ján Zápotočný 

Michal Lúčivňák

Miloš Duraj

Miloš Žúbor

Peter Šimák

Richard Macko

Tibor Paľko + syn

František Dvorštiak 

Július Hablák st.

Július Hablák ml.

Ján Macík

Ján Genšor

Dušan Pakši

Dušan Hurák + kamarát

Michal Duraj st.

Pavol Štiga

Roman Ferancik

Ján Hucko

Martin Borový - vymedzený brigádnik na "dozber" odpadu

 Adamko Gajdoš

 Jan Romančík

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. ( tel. kontakt 0904 288 083 ) 

 

S pozdravom Tibor Ferjančík 

Vedúci odboru tečúcich vôd

ZBER ODPADU

    Dňa 14.4.2018 sa konala prvá oficiálna brigáda " ZBER ODPADU " na Párnických jazerách. 
O brigádu takéhoto typu, prejavilo záujem 38 ľudí. Naozaj silná účasť.
Za päť hodín trvania brigády sme spolu dokázali vyzbierať celkom 52 vriec odpadu ( len pre zaujímavosť, jedno vrece malo obsah viac ako 120 litrov ) . 
85% odpadu tvoril plast, 10% sklo, 4% plechovky, tetra pack a 1% rôzny druh odpadu ( pneumatiky, železné stoličky, laminátové sudy a pod. ) .
Odpad sme zbierali na všetkých troch rybárskych revíroch, čiže na OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , OR - ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) a Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Hneď ráno som brigádnikom rozdal vrecia na odpad a rozdelili sme sa do piatich skupín. Prvá skupina išla zbierať odpad na revír Štrkovisko Párnica, druhá skupina na revír OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , tretia skupina na revír CHaP, štvrtá skupina čistila betónové zdrže od odpadu a naplavenín pri prístupovej ceste na Párnické jazerá a pri výpusti pod cestou smerom na Žaškov a piata skupina bola so mnou kontrolovať hniezda pre zubáče.

Brigádnikom som zdôrazňoval, aby na jazere č. 1 a jazere č. 2 vyzbierali odpad " poctivejšie " , keďže dňa 1.5.2018 sa na týchto spomenutých jazerách budú konať Detské preteky - plávaná a aby sa dospelí rybári nemuseli za seba hanbiť, že aký ostáva po nás neporiadok. Určite by to nevplývalo pozitívne nielen na deti v rámci výchovy, ale aj dospelých rybárov, keby sedeli na svojom vylosovanom mieste a zapáchal by im tam odpad rôzneho druhu ešte z minulého roka.

Tak od dnes máme na Párnických jazerách pomerne čistejšie a snáď si všetci dnešný brigádnici trošku vstúpili do svedomia a dobre si rozmyslia, či po vypití minerálky hodia plastovú fľašu do kríkov, alebo ju skrčia do minimálnych rozmerov a zoberú zo sebou, kde ju vyhodia do najbližšieho kontajnéra.

Za dnešok sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu pri čistení našej krásnej prírody, ktorá nás obklopuje pri našom obľúbenom relaxe - rybačke. 
Aby som nezabudol, osobitne sa chcem úprimne poďakovať našim dvom členom, ktorí nám sponzorsky pomohli s dodaním vriec na odpad - Dalibor Ferjančík a Peter Bujna ( nestálo to našu organizáciu ani cent ).

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík
Peter Kubačka + brat 
Jaroslav Kubačka + manželka
Jan Romančík
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Genšor
Patrik Paťo Macko
Richard Macko
Štefan Macko ml.
Štefan Macko st.
Dušan Chylka 
Albín Macek
Michal Hodana
Peter Šimák
Jaroslav Števonka
Jaroslav Svorenčík
Miloš Duraj
Michal Duraj
Pavol Laurinčík
Miloš Žúbor
Fero Ferjancik
Roman Prílepok + Ema Prílepková (mladý rybár)
Tomáš Janotík 
František Janotík
Michal Hábek
Silvester Turčina + dcéra
Maroš Kojs
Martin Kojs 
Jana Ligasová
David Oparty
Jan Bruncko
Jaroslav Chodák
Radoslav Jíra

Na záver si dobre pamätajte :
Príroda dokáže existovať bez nás, ale my , ľudia , bez nej nie ...

S pozdravom Tibor Ferjančík
🐟🐠🐡🐬🐳🐋

TOPlist