Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Brigády

    Plán brigád úplne dole 

Jelšava brigáda

Dňa 26.5.2018 sa konala ôsma oficiálna brigáda na rybárskom chovnom potoku, ktorý je obhospodarovaný MO SRZ Dolný Kubín,  konkrétne Jelšavský potok.

Brigády sa zúčastnilo 6 chlapov, jeden člen KMR a jedno dievča ( nečlen ), celkom 8 brigádnikov.

Charakterom brigády bolo odstránenie naplavenín v meandroch potoka, údržbárske práce na starovybudovaných prahoch, odrazenie prúdu potoka do pôvodného koryta a v neposlednom rade presvetlenie prístupových ciest ku potoku, ktoré slúžia pre zarybňovanie pstruhom potočným. 

Zraz brigádnikov bol o 07:00 hod. ráno pri Jelšavskej lavici pre peších.

A hneď odtiaľ sme začali aj pracovať. Za pomoci náradia, ktoré si brigádnici doniesli, sme dokázali vyčistiť a sprietočniť poriadny kus potoku. Skončili sme až vysoko nad záhradkárskou oblasťou. Odpadu sme nazbierali len minimálne množstvo, čo má celkom potešilo.

 

Pri údržbárskych prácach na starovybudovaných prahoch, nás hriala pri srdci prítomnosť pstruhov potočných, ktoré sa nachádzajú v každej kaskáde, teda v každej vytvorenej jamke pod ňou. Malé pstruhy ( do 13 cm ) boli prirodzene plaché a v dobrej kondícii. Akonáhle zbadali prudší pohyb, ihneď sa schovali pod korene alebo medzi špáry skál. To len potvrdzuje, že minuloročne nasadené pstruhy potočné ( cca 5-6 cm ) majú v tomto chovnom potoku dostatok potravy a ešte stále im vyhovuje ako teplota vody, tak aj prietok vody ( zatiaľ ). Týmto chcem trošku naznačiť, aké je budovanie prahov na potokoch pre zadržiavanie vody potrebné, významné a vyzdvihnúť aktivitu pre brigádnikov na budovanie prahov, samozrejme pod dozorom rybárskych hospodárov, aby bolo všetko v zákonom predpísanej norme.

Ako vedúci brigády som s dnešnou odrobenou prácou spokojný. 

 

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením dnešnej brigády, menovite : 

 

Tibor Ferjančík - vedúci brigády

Cyril Sárený

Rastislav Hynšt

Miroslav Sagan

Sagan ml.

Igor Kaliský 

Peter Jurík + priateľka 

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0904 288 083 

 

S pozdravom Tibor Ferjančík

Vedúci odboru tečúcich vôd

Brigáda na Pucovskom potoku

 

     Dňa 19.05.2018 sa konala siedma oficiálna brigáda na Pucovskom potoku. 

Brigády sa zúčastnilo celkom 8 ľudí, z toho dvaja účastníci brigády, ZDÔRAZŇUJEM, boli nečlenovia a dokonca to boli chlapi až z Bratislavy. Brigády sa zúčastnili z vlastnej iniciatívy, že chcú trošku pomôcť našej prírode, konkrétne zberom odpadu okolo koryta potoku. O konaní brigády sa dozvedeli od miestnych rybárov.

Hneď ráno sme sa rozdelili na dve skupinky. Prvá skupina išla od koniarne v Medzibrodí hore potokom a druhá skupina išla od koniarne smerom nadol.

Cieľom brigády bolo odstránenie naplavenín v meandroch potoku ( polámaných stromov a konárov,  odstránenie odpadu - PET fľaše, igelity, pneumatiky z áut a podobne ), ďalej údržbárske práce na starovybudovaných prahoch, a v neposlednom rade odrazenie prúdu potoku do pôvodného koryta.

Brigádnici boli na brigádu vzorne pripravení. Ako náradie si doniesli mačety, ručné pílky, motorové píly, sekery, záhradné nožnice a kosáky. Za pomoci tohto náradia sme dnes dokázali vyčistiť poriadny kus potoku. Ako vedúci brigády som s dnešnou odrobenou prácou spokojný. Na naše šťastie nám hralo do karát aj počasie a prácu, ktorá dnes na potoku na nás čakala, sme odrobili v priateľskej atmosfére a s chuťou urobiť čokoľvek pozitívne pre zveľadenie tohto potoku.

 

Chcem sa poďakovať všetkým zúčastnením dnešnej brigády, menovite : 

 

Tibor Ferjančík - vedúci brigády

Jan Romančík ml.

Štefan Krížo

Peter Kubas 

Dušan Hurák 

Peter Jurgoš

Štefan Špánik - nečlen

Roman Maník - nečlen 

 

Teším sa na vašu spoluprácu aj na ďalších oficiálnych brigádach, kde sa môžme spolu stretnúť a spoločne zveľaďovať naše krásne revíry.  A to už aj napríklad na budúci týždeň - Jelšavský potok . 

Brigáda začína o 07:00 hod. 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať na tel. číslo 0904 288 083 

 

S pozdravom Tibor Ferjančík 

Vedúci odboru tečúcich vôd 

 

Tretia brigáda na Párnických jazerách 

                      Dňa 28.4.2018 sa konala tretia oficiálna brigáda na Párnických jazerách, konkrétne na revíri Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .

Brigády sa zúčastnilo celkom 34 členov. Opäť silná účasť na brigáde za ktorú veľmi pekne ďakujem !

 

Hneď ráno som rozdelil účastníkov brigády na tri skupiny a jedného brigádnika som si vymedzil na "dozber" odpadu. 

Prvá skupina brigádnikov ostala na jazere č. 8, druhá skupina sa presunula na jazere č. 2 a tretia skupina sa taktiež presunula a pracovala na jazere č. 1. 

 

Na dnešnej brigáde sme čistili a pripravovali štandy na Detské preteky - plávaná, ktoré sa konajú 1.5.2018, a na preteky dvojíc- dospelých,  ktoré sa konajú 8.5.2018 .

Štandy sme za pomoci piatich krovinorezov poriadne vykosili od vysokej a divorastúcej trávy, taktiež s kosením pomohli aj dvaja členovia s ručnými kosami. Ostatní brigádnici si ako pomôcku doniesli mačety, pílky, sekery a záhradné nožnice. Týmto náradím sme presvetľovali prístupové cesty, rozširovali štandy, a zastrihávali konáre vŕby, ktoré zasahovali do lovných miest. 

 

Vymedzeného brigádnika na "dozber" odpadu som poslal čistiť miesta od jazera č. 8 až 1 . Aj napriek oficiálnej brigáde na zber odpadu, ktorá sa konala 14.4.2018, sa dnes ešte vyzbierali ďalšie tri 120 - litrové vrecia odpadu.

 

V mene všetkých detí, ktoré sa zúčastnia pretekov ale aj v mene všetkých dospelých členov, sa chcem za dnešok veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády, ktorí nám luxusne vykosili lovné miesta. Aj vďaka vám sa na pretekoch budú lepšie cítiť tak ako deti tak aj dospelí rybári.

 Naozaj sme dnes odviedli veľký kus dobrej a kvalitne vykonanej práce. Pretože kvalita každej jednej brigády, stojí na základoch účasti členov. Na zbere odpadu sa zúčastnilo celkom 38 členov , dnes sa zúčastnilo celkom 34 členov.

Pevne verím, že vyšší počet brigádnikov pocítite aj vy ostatní, a to vo forme nielen príjemnejšieho relaxu na rybách, ale aj vo viditeľnej zmene charakteru a účelu brigád.

Niektoré mená brigádnikov sa už začínajú v pracovných záznamoch brigád opakovať, naozaj klobúk dole.

 Žeby malý krok vpred z hľadiska záujmu o zveľaďovanie našich krásnych revírov??? Uvidíme ... :-) 

 

Teším sa na vašu spoluprácu na ďalších oficiálnych brigádach.

 

DNEŠNÝ ÚČASTNÍCI BRIGÁDY : 

Tibor Ferjančík - vedúci brigády

Pavol Kubačka + priateľka

Michal Duraj ml. + priateľka

Michal Trstenský + kamarát

Patrik Macko

Maroš Mikuš ml.

Maroš Mikuš st.

Matúš Kopilec 

 Ján Zápotočný 

Michal Lúčivňák

Miloš Duraj

Miloš Žúbor

Peter Šimák

Richard Macko

Tibor Paľko + syn

František Dvorštiak 

Július Hablák st.

Július Hablák ml.

Ján Macík

Ján Genšor

Dušan Pakši

Dušan Hurák + kamarát

Michal Duraj st.

Pavol Štiga

Roman Ferancik

Ján Hucko

Martin Borový - vymedzený brigádnik na "dozber" odpadu

 Adamko Gajdoš

 Jan Romančík

 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma neváhajte kontaktovať. ( tel. kontakt 0904 288 083 ) 

 

S pozdravom Tibor Ferjančík 

Vedúci odboru tečúcich vôd

ZBER ODPADU

    Dňa 14.4.2018 sa konala prvá oficiálna brigáda " ZBER ODPADU " na Párnických jazerách. 
O brigádu takéhoto typu, prejavilo záujem 38 ľudí. Naozaj silná účasť.
Za päť hodín trvania brigády sme spolu dokázali vyzbierať celkom 52 vriec odpadu ( len pre zaujímavosť, jedno vrece malo obsah viac ako 120 litrov ) . 
85% odpadu tvoril plast, 10% sklo, 4% plechovky, tetra pack a 1% rôzny druh odpadu ( pneumatiky, železné stoličky, laminátové sudy a pod. ) .
Odpad sme zbierali na všetkých troch rybárskych revíroch, čiže na OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , OR - ISTEBNÉ 3-2621-1 ( CHaP ) a Štrkovisko Párnica 3-4170-1 .
Hneď ráno som brigádnikom rozdal vrecia na odpad a rozdelili sme sa do piatich skupín. Prvá skupina išla zbierať odpad na revír Štrkovisko Párnica, druhá skupina na revír OR - ISTEBNÉ 3-2620-1 , tretia skupina na revír CHaP, štvrtá skupina čistila betónové zdrže od odpadu a naplavenín pri prístupovej ceste na Párnické jazerá a pri výpusti pod cestou smerom na Žaškov a piata skupina bola so mnou kontrolovať hniezda pre zubáče.

Brigádnikom som zdôrazňoval, aby na jazere č. 1 a jazere č. 2 vyzbierali odpad " poctivejšie " , keďže dňa 1.5.2018 sa na týchto spomenutých jazerách budú konať Detské preteky - plávaná a aby sa dospelí rybári nemuseli za seba hanbiť, že aký ostáva po nás neporiadok. Určite by to nevplývalo pozitívne nielen na deti v rámci výchovy, ale aj dospelých rybárov, keby sedeli na svojom vylosovanom mieste a zapáchal by im tam odpad rôzneho druhu ešte z minulého roka.

Tak od dnes máme na Párnických jazerách pomerne čistejšie a snáď si všetci dnešný brigádnici trošku vstúpili do svedomia a dobre si rozmyslia, či po vypití minerálky hodia plastovú fľašu do kríkov, alebo ju skrčia do minimálnych rozmerov a zoberú zo sebou, kde ju vyhodia do najbližšieho kontajnéra.

Za dnešok sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením brigády za pomoc a ochotu pri čistení našej krásnej prírody, ktorá nás obklopuje pri našom obľúbenom relaxe - rybačke. 
Aby som nezabudol, osobitne sa chcem úprimne poďakovať našim dvom členom, ktorí nám sponzorsky pomohli s dodaním vriec na odpad - Dalibor Ferjančík a Peter Bujna ( nestálo to našu organizáciu ani cent ).

ZÚČASTNENÍ BRIGÁDY :

Tibor Ferjančík
Peter Kubačka + brat 
Jaroslav Kubačka + manželka
Jan Romančík
Július Hablák st.
Július Hablák ml.
Ján Genšor
Patrik Paťo Macko
Richard Macko
Štefan Macko ml.
Štefan Macko st.
Dušan Chylka 
Albín Macek
Michal Hodana
Peter Šimák
Jaroslav Števonka
Jaroslav Svorenčík
Miloš Duraj
Michal Duraj
Pavol Laurinčík
Miloš Žúbor
Fero Ferjancik
Roman Prílepok + Ema Prílepková (mladý rybár)
Tomáš Janotík 
František Janotík
Michal Hábek
Silvester Turčina + dcéra
Maroš Kojs
Martin Kojs 
Jana Ligasová
David Oparty
Jan Bruncko
Jaroslav Chodák
Radoslav Jíra

Na záver si dobre pamätajte :
Príroda dokáže existovať bez nás, ale my , ľudia , bez nej nie ...

S pozdravom Tibor Ferjančík
🐟🐠🐡🐬🐳🐋

TOPlist