Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2009


2009
 
II. ročník JESENNÉ UPRATOVANIE
 
Dňa 24. 10. 2009 sa uskutočnila 2. dobrovolná brigáda za účelom očistiť naše jazerá od odpadu.
Zúčastnilo sa 5 brigádnikov a z toho dvaja boli organizátori.
Vyzbieralo sa cca 30 vriec odpadu. Aj pri zlom počasí sa podarilo vyčistiť Odstavene Rameno Istebné.
Po ukončení brigády sa podával kotlíkoví  guľáš.
MO SRZ zabezpečila odvoz odpadu.
ORGANIZÁTORI:  
 
   
 Hviezdoslavovo námestie 1685/21 DOLNÝ KUBÍN vedľa slovenskej sporiteľne
 
    
     
                                                                                                                        Foto:I.Hubinák
 
 
 Foto z brigády(19.9.2009)
 
 MIESTO :   Párnica  objekt štrkopieskov             
 ZAMERANIE: Úprava ciest, navážanie materiálu na prístupové cesty revírov, presvetlovanie ciest a rybárskych stanovíšť.

    
    
Foto:R.Prílepok
 
Foto z brigády(12.9.2009)
 
ZAMERANIE: Úprava ciest, navážanie materiálu na prístupové cesty  revírov, presvetlovanie ciest a rybárskych stanovíšť.
POČET ĽUDÍ: cca 20
 
    
 
 Foto:R.Prílepok
 
 
 Druhá Dobrovoľná brigáda
  Dňa 22.augusta 2009 (sobota ), revír Štrkovisko Párnica 3 – 4170 – 1 - 1 sa uskutočnil druhá  dobrovoľná brigáda za účelom trhania trávi na jazere č. 8. Bol výborný guláš a super nálada .
    
   

 
 
Dobrovoľná brigáda
 
     Dňa 9.augusta 2009 (nedeľa ), revír Štrkovisko Párnica 3 – 4170 – 1 - 1 sa uskutočnila dobrovoľná brigáda za účelom trhania trávi na jazere č. 8.
 
    
  
    
 
 
 
Osadenie nových informačných rybárskych  tabúľ
 
    Dňa 13.5 2009 boli na revíroch č.3-2620 OR Istebné a č.3-4170 Štrkovisko Párnica osadené nové informačné tabule.
 
 
  
  
 
TOPlist