Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2013

 

PLÁN BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SRZ NA ROK 2013

    

Každý člen  MO SRZ a  KMR s brigádnickou  povinnosťou je povinný podľa prijatého uznesenia

     ČS odpracovať  v roku  2013 celkom 10  brigádnických hodín. Brigády sa budú zabezpečovať podľa

      uvedeného rozpisu. Brigáda začína o 7,00 hod. a končí sa po odpracovaní 5 hodín tj. o 12,00 hod.

 

     Brigádnická povinnosť sa vsťahuje na všetkých členov do fyzického veku 60 rokov okrem

     žien,  invalidov a zdravotne ťažko postihnutých .

  

   Okrem uvedených brigád budú ostatné brigády na vysádzanie rýb, aplikáciu liečiva RUPÍN, mimoriadne práce podľa aktuálnej situácie organizované hospodárom MO. Termíny týchto brigád budú včas zverejnené na informačnej stránke MO a vo vývesných skrinkách.

 

        Každý člen, ktorý sa zúčastní brigády, je povinný prísť vo vhodnom pracovnom oblečení podľa plánovanej práce a poveternostných podmienok, musí mať na prácu vo vode vhodnú obuv. Na brigádu je každý povinný doniesť si so sebou aj pracovný nástroj podľa chrakteru práce na brigáde. Pokiaľ nebude mať brigádnik vhodné oblečenie a obuv, nebude mať potrebný pracovný nástroj, vedúci brigády mu nemusí umožniť odpracovanie brigády.Brigády za rok 2013 budú uzavreté ku dňu 31.10.2013. Žiadosti na presun neodprac. brigád z vážnych dôvodov, alebo odpustenie brigád zo zdravotných dôvodov s potvrdením lekára, bude akceptovať výbor len do termínu 31.10. 2013.

 

Dobrovoľná brigáda 

V sobotu 11.8. opäť dobrovoľná brigáda - pokračovanie v predchádzajúcej prací, presvetlených 200 metrov + 4 kaskády, 2 prahy.

 

Dobrovoľná brigáda 

Miesto brigády - Jasenovsky potok 

Presvetlených a upravených cca 300 metrov potoka.

Dobrovoľná brigáda 8.6.2013

          Miesto brigády - Jasenovsky potok  nad Jasenovou, presvetlených cca 120 metrov potoka, postavených 6 kaskád,  2 prírodné boli upravene a dva malé prahy.

 

 

Dobrovoľná brigáda na potoku pri stavaní prahov

 

TOPlist