Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2011

PLÁN BRIGÁDNICKEJ ČINNOSTI MIESTNEJ ORGANIZÁCIE SRZ NA ROK 2011

 

Každý člen MO SRZ a KMR s brigádnickou povinnosťou je povinný podľa prijatého uznesenia ČS odpracovať v roku 2011 celkom 10 brigádnických hodín. Brigády sa budú zabezpečovať podľa uvedeného rozpisu. Brigáda začína o 7,00 hod. a končí sa po odpracovaní 5 hodín tj. o 12,00 hod.

Brigádnická povinnosť sa vzťahuje na všetkých členov do fyzického veku 60 rokov okrem žien, invalidov, zdravotne ťažko postihnutých a dôchodcov nad 60 rokov.

Dátum konania    
Miesto konania zraz brigádnikov    
Plánované vykonanie prác počas brigády potrebný materiál a náradie na brigáde

16.04.2011

Vyšný Kubín
Odchovné rybníky

Dokončenie výstavby novej šachty

zemné práce a teréne úpravy, oprava rybníka č.1

23.04.2011 
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
 Oprava rybníka č.1, zemné práce
30.04.2011
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky

Oprava rybníka č.1, zemné práce

07.05.2011
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
 Oprava rybníka č.1.,šalovanie, betónovanie

V prípade nepriaznivého počasia sa práce vykonajú v objekte: oprava skladu, údržba a oprava chatiek, oprava skladu, údržba a oprava chatiek, oprava náradia, fúrikov a garáže pri rybárskom dome Dolný Kubín. Náradie – materiál zabezpečí MO SRZ

21.05.2011
 Párnica
Objekt štrkopieskov

 Oprava a čistenie vodných zdrží, vyčistenie areálu RR

                                                         Objekt štrkopiesky 2620–4170 od odpadkov, presvetlenie brehových porastov

                                                   Náradie: sekery, pílky, lopaty, krompáče, fúriky

28.05.2011
 Medzibrodie
koniareň
 Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
 oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
04.06.2011
 Dolný Kubín
Jelšava – lavica
 Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
11.06.2011
 Dolný Kubín
Banisko – zást. SAD
Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
 
oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
18.06.2011
 
Dolný Kubín
kaskáda pri Florinovi
 
  Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
  oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
26.06.2011
 
Beňova Lehota
reštaurácia Hanka
 
  Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
  oprava a výstavba prahov a kaskád na toku,
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
02.07.2011
 
 
Istebné
železničná stanica
 
 
 
    Čistenie toku, presvetlovanie brehových porastov,
 oprava a výstavba prahov a kaskád na toku.
Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty,
 
27.08.2011
 
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky
 
 
  Stavebné práce v objekte, oprava oplotenia a práce
  na údržbe objektu rybníkov, úprava terénu v objekte.
Materiá a náradie: zabezpečí MO SRZ
03.09.2011
 
Vyšný Kubín
Odchovné rybníky

Stavebné a údržbárske práce, úprava odberného miesta

vody od Jasenovského potoka, zemné a terénne úpravy

Náradie: materiál a náradie zabezpečí MO SRZ

11.09.2011
 
Párnica
objekt štrkopieskov
 

Úprava ciest, naváženie materiálu, terénne úpravy miest

na vysádzanie rýb

17.09.2011
 
Párnica
objekt štrkopieskov
 

 Úprava ciest

Náradie: pílky, sekery, krompáče, lopaty, fúriky,

krovinorez

Poznámka:

Okrem brigád uvedených v pláne budú organizované príležitostné brigády na prípravu celooravských pretekov a úprav ciest v kaprových revíroch počas jarných mesiacov.

Každý člen, ktorý sa zúčastní brigády, je povinný prísť vo vhodnom pracovnom oblečení podľa plánovanej práce a poveternostných podmienok, musí mať na prácu vo vode vhodnú obuv. Na brigádu je každý povinný doniesť si so sebou aj pracovný nástroj podľa charakteru práce na brigáde. Pokiaľ nebude mať brigádnik vhodné oblečenie a obuv, nebude mať potrebný pracovný nástroj, vedúci brigády mu nemusí umožniť odpracovanie brigády.

Brigády za rok 2011 budú uzavreté ku dňu 31.10.2011. Žiadosti na presun neodpracovaných brigád z vážnych dôvodov, alebo odpustenie brigád zo zdravotných dôvodov s potvrdením lekára, bude akceptovať výbor len do termínu 31.10. 2011.

 

22. apríl 2011 bol celosvetovým dňom Zeme

      22. apríl 2011 bol celosvetovým dňom Zeme. Žiaci Kvinty Gymnázia P.O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, zapojení do európskeho enviroprojektu U4Energy, si ho pripomenuli vyčistením koryta Vyšnokubínskeho potoka v časti Dolného Kubína. Pomohli tak prírode, rybárom a obyvateľom mesta.

  V prílohe posielam fotografie. Ďakujem, s pozdravom, Mária Sabová, Gymnázium Dolný Kubín

TOPlist