Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2009

Násada Kapra K3 (28.októbra.2009)
 
 
 
Dňa 28. 10. 2009 nám do revírov č. 2620 OR Istebné a č. 4170 Štrkovisko Párnica pribudlo 2 tony  Kapra K 3.
Do revíru č. 2620 1 tona a do revíru č. 4170 1 tona.  Zákaz lovu Kapra je do 10. 11. 2009
 
 
   
  
 
 
 
    
    
  
 
 
 
 
Zarybnenie,Pstruh  dúhový (08.októbra.2009)
 
 
Dňa 8.10.2009 sa vypustilo 540,5 kg Pstruha Dúhoveho v hodnote 2870,61€. Do revírov Jasenovský potok, Zázrivka a OR Istebné
Dĺžka  cca od 19 cm až 23 cm.
 
   
 
    
    
     
 
ešte nás čaka násada Kapra, Amúra a Šťuky.
 
 
 
Zubáč  ročný (29.Septembra.2009)
 
 
29.09.2009 sa do OR Istebné vypustila násada Zubáča v počte 2000 ks o dĺžke 10 - 12 cm.
 
 
 
Zarybnenie, Lipeň, P. potočný, P. dúhový (25.Septembra.2009)
 
25.9.2009 sa vysádzali násady Lipňa, Pstruha  potočného a Pstruha dúhového.
Lipňa o dĺžke do 10 cm sa vypustilo 7 000 ks do revíru ORAVA č.1 a 1 000 ks do Zázrivky.
Pstruha potočného o dĺžke do 10 cm sa vypustilo 13 000 ks do revíru Zázrivka, Istebnianka, Lehotský potok, Jelšava, Pucov potok, Jasenovský potok, Bystrička.
Pstruha dúhoveho  o dĺžke od 15 - 20 cm sa vypustilo 2 000 ks do revíru Zázrivka.
Mierečného Pstruha dúhoveho sa vypustilo 650 kg do revíru ORAVA č1 a po 50 kg do revírov OR Istebné a Š. Párbica.
 
 
   
 
 
             
 
 
 
 
Zarybnenie Oravy č. 1 Podustvou (22.Septembra.2009)
 
Dňa 22.9.2009 bolo do Oravy č.1 vypustených14 625 ks podustiev v hodnote 1404 €, v dĺžke 8cm.
A 12 000 ks v hodnote 480 € ,v dĺžke 5cm, od SRZ.
 
   
 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
30. Júla 2009 druhá etapa zarybnenia Oravy č. 1
Pstruhom dúhovým / 700kg /
 
 
 
 
 
 
 
Plán zarybňovania revírov MO SRZ Dolný Kubín do septembra 2009
 
 
 
  • prvá polovica mesiaca júl 2009:              
2. etapa           pstruh dúhový               700 kg           Orava č. 1
 
  • po pretekoch Oravská mucha – august 2009:
3. etapa           pstruh dúhový               750 kg           Orava č. 1    
150 kg           OR Istebné, Štrkovisko Párnica
  • september 2009:                            
pstruh potočný (ročný)                         3 000 ks         Zázrivka
                                                            10 000 ks         ostatné pstruhové vody
 
 
Poznámka:
Uvedené termíny zarybňovania sú predbežné, presný dátum oznámi dodávateľ hospodárovi MO SRZ. Záujemcovia z radov našich členov, ktorí sa chcú zúčastniť zarybňovania, kontaktujte hospodára MO SRZ pána Gregáňa (www.mosrzkubin.wbl.sk – kontakty).        
 
 
 
 
Zarybnenie Oravy č. 1 Lipňom (16.Júna.2009)
 
Do revíru č. 3 – 2710 – 6 – 1 Orava č.1 bolo vypustených 204,8 kg Lipňa v hodnote 3399,68 €      
 
         
 
 
    
    
 
 
 
 
 
Prvá  etapa zarybnenia Pstruha Dúhového (26. Mája 2009)
 
Na revíri č. 3 – 2710 – 6 – 1 Orava č. 1 bol vypustený P. Dúhový o hmotnosti  550 kg.
 
A na Revír č. 3 – 4170 – 1 – 1 a č. 3 – 2620 – 1 – 1  200 kg pstruha.
 
 
 
    
 
 
 
 
 
JESENNÉ ZARYBŇOVANIE K2-3 na revíri 3-4170-1-1 a 3-2620-1-1
 
Kliknite na fotografiu  a zväčši sa.
 
       
 
 
TOPlist