Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

2016

 

Párnica CUP 2016

Preteky mladých rybárov v LRU – plávaná, Párnica 2016.

Na Orave dobre ...

 

  Je tu máj, rybí čas... . Už tradične sa prvú májovú nedeľu stretávame pri vode. To čo sa mladí

rybári naučili počas stretávania sa v záujmovom útvare, prišli prakticky ukázať na preteky.

Súťažilo sa v dvoch kategóriách –začiatočníci a pokročilí. Spolu sa pri prezentácii zapísalo

37 detí. Začiatočníkov bolo prihlásených 16 a pokročilých 21. Peknou ozdobou súťaže boli

štyri dievčatá. Pretekári pred zahájením súťaže boli organizátormi oboznámení s pravidlami

preteku. Päť  minút  pred deviatou hodinou sa začalo zakrmovanie vylosovaných  lovných

miest. Píšťalka riaditeľa preteku zaznela trikrát za sebou. Bol to jasný signál pre začiatok

súťaže. Prešlo iba pár minút a už bolo počuť hlasné „ryba“! Rozhodcovia museli obchádzať

súťažiacich, aby sa zabezpečil včasný návrat všetkých chytených rýb späť do vody. Tento

kolotoč sa zastavil až s hvizdom píšťalky ukončujúcim preteky o trinástej hodine. Pretekári sa

zoradili pri váhe ešte s ostatnými úlovkami, ktoré tiež putovali späť do vody. Prišiel čas

sčítavania a vyhodnotenia výsledkov preteku. Úžasné. Spolu sa chytilo 359 ks rýb o celkovej

hmotnosti 76,62 kg. Najčastejšie zdolané „ušľachtilé ryby“ boli kapor rybničný o počte 48 ks,

amur biely 1 ks, šťuka severná 1 ks, lieň sliznatý 3 ks a chýbal už len jeden karas, toho sme sa

nedočkali. Počasie nám vyšlo, ako na objednávku. Ďakujeme.

Na záver sa chceme  poďakovať organizátorom, sponzorom a všetkým, ktorí nám pomohli

vytvoriť  pre deti príjemnú súťaživú  májovú nedeľu.

 

 

 

 

                                                                                                           Bc. Jozef Macík

                                                                                        vedúci odboru pre prácu s mládežou 

 

 

TOPlist