Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Vody KAPROVÉ

 
 
Štrkovisko Párnica
 
Číslo revíru:   3 - 4170 - 1 - 1
Charakter:     Kaprový, lovný
Popis revíru:  Vodná plocha štrkoviska pozostávajúceho zo17 vodných plôch pri obci Párnica - Záhrabovo 
Povolenie: Miesne, Celoslovenské
 
 
 
 
OR Istebné CHaP
 
Číslo revíru: 3-2621-1-4
Charakter:    Kaprový, CHaP
Popis revíru: Vodná plocha odstaveného ramena rieky Oravy od výtoku z OFZ po Plocha 5 ha cestu na štrkopiesky. Revír s režimom bez privlastnenia si úlovku.
OR Istebné
 
Číslo revíru:   3 - 2620- 1 - 1
Charakter:     Kaprový, lovný
Popis revíru:  Vodná ploch odstaveného ramena rieky Oravy od OFZ Istebné po vodnú zdrž pri moste do obce Žaškov.
 
  
 
LOVNÉ MIERY vo všetkých revíroch obhospodarovaných MO SRZ Dolný Kubín : pstruh dúhový 27 cm, sivoň 30 cm, pstruh potočný 30 cm, lipeň 40 cm, hlavátka 80 cm, lieň 30 cm, mrena severná 60 cm, všetky druhy jalcov 30 cm a ostatné druhy rýb podľa vykonávacej vyhlášky k zákonu č. 216/2018 Z.z.
TOPlist