Oficiálna stránka  MO SRZ DOLNÝ KUBÍN

Vody PSTRUHOVÉ

Zázrivka
 
Číslo revíru:   3 - 6130 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Potok Zázrivka od ústia do rieky Oravy v obci Párnica po pramene nad osadami obce Zázrivá, vrátane všetkých prítokov. Revír je na území NP Malá Fatra.
    
 
 
 Bystrička
 
Číslo revíru:   3 - 0400 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Potok Bystrička od ústia do rieky Oravy pri železničnej zástavke Bystrička po prameň, vrátane prítokov. Revír je na území NP Malá Fatra.
 
 
Istebnianka
 
Číslo revíru:   3 - 1300 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Istebnianka ( Istebnianský potok ) od ústia do Oravy nad podnikom OFZ Istebné po pramene nad obcou Istebné.
 
Lehotský potok
 
Číslo revíru:   3 - 1910 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Čiastkové povodie Lehotského potoka od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne - Malý Bysterec po pramene nad obcou Beňova Lehota.
 
 
Jelšava
 
 
Číslo revíru:   3 - 1480 - 4 - 2
Charakter:     Lososový - pstruhový, chovný
Popis revíru:  Jelšava (Jelšavský potok) a Ráztočný potok od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene (Jelšava - pramene pod Kubínskou Hoľou).
 
 
Pucov potok
 
Číslo revíru:   3 - 3080 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru:  Pucov potok od ústia do Oravy v obci Medzibrodie n/Oravou po pramene nad obcou Pokryváč vrátane prítokov.
 
 
Jasenovský potok
 
Číslo revíru:   3 - 1360 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru: Jasenovský potok (Kubínsky) od ústia do Oravy v Dolnom Kubíne po pramene nad obcou Jasenová, vrátane prítokov. Do revíru patrí aj Leštinský potok ústia vo Vyšnom Kubíne po pramene nad obcou Osádka.
 
 
Žaškovský potok
 
Číslo revíru:   3 - 6190 - 4 - 1
Charakter:     Lososový - pstruhový, lovný
Popis revíru: Žaškovský potok od ústia do Oravy pod obcou Žaškov po pramene nad obcou Žaškov s prítokmi.
 
 
Mlynský potok
 
 
Číslo revíru:   3 - 2270 - 4 - 2
Charakter:     Lososový - pstruhový, chovný
Popis revíru:  Mlynský potok od ústia do rieky Oravy pod obcou Zabrež po pramene nad obcou Oravská Poruba. Odchovný potok zo zákazom lovu po celý rok.
 
 
Doba lovu:                         podľa §11 Zákona č. 139/2002 Z.z. zákaz lovu všetkých druhov rýb od 1. októbra do 15. apríla.
Denný čas lovu:                 podľa §12 Vyhlášky č.185/2006
Zakázané spôsoby lovu:     podľa §13,§14 Zákona č 139/2002 Z.z.
Dochádzka k vode a úlovky: podľa §14 Vyhlášky č. 185/2006
Lovné miery rýb:
Pstruh potočný 30 cm
Pstruh dúhový 30 cm
Sivoň 30 cm

Jalec hlavatý

Lipeň

30 cm

35 cm

ostatné podľa §13 Vyhlášky č. 185/2006

 

TOPlist